Sunday, February 20, 2011

drsr.sk: Elektronický podpis

Zaujímalo by ma prečo musí byť podateľňa elektronických dokumentov na drsr.sk založená na komponente, ktorý je schopný bežať len na systémoch Windows?

Aký je problém implementovať elektronický podpis s použitím technológie Java, ktorá umožní spustenie aplikácie na takmer ľubovoľnom operačnom systéme (Windows, Linux, Mac OS X)?

To ani nehovorím, že podateľňa musí bežať pod Internet Explorerom .... :-(

drsr.sk: Elektronická podateľňa - horšie to už nejde!

Zvoní mobil .... a ja už viem, že niečo je zle ....
Určite tento pozná každý programátor alebo iný človek od počítačov.

"Zasa niečo zmenili na DRSR.sk, nejde mi posielať súhrnný výkaz DPH!!!"
"OK, zastavím sa pozrieť ..."

Zaujímalo by ma koľko ľudí absolvovalo podobný telefonát.

Ale k veci. Z dôvodu prechodu na nový hashovací algoritmus (SHA2) sa mení podpisová politika vydaná NBÚ a hash vydaný Daňovým riaditeľstvom SR. Toto si ďalej vyžiadalo aj zmenu podpisového komponentu D.SIGNER/XADES na novú verziu (1.1.0.0).
Podľa popisu na DRSR.sk treba vykonať nasledovné kroky:
1. Registrácia novej podpisovej politiky sa vykoná použitím inštalačného súboru PP2011.zip.
2. Inštalácia novej elektronickej značky sa vykoná použitím inštalačného súboru EZ_cert_end_user_v2.ZIP.
3. ZMENA VERZIE PODPISOVÉHO KOMPONENTU D.SIGNER/XADES (V1.1.0.0)Krok č. len v prípade ak nemáte zaručený elektronický podpis a fungujete na dohodu s daňovým riaditeľstvom.

Hm, ľahké a rýchle pre človeka s potrebnými znalosťami .... ale chybička sa pritrafila.
Postup nefunguje.
Pri podpísaní dokumenktu sa objaví banner D.SIGNERu a potom už nič. Žiadne chybové hlásenie ani iné upozornenie pre užívateľa. (toto považujem za obrovskú chybu).

Po chvíľke pátrania človeka napadne riešenie. Stačí zmeniť poradie krokov. (3., 1., 2.).
Žeby to po napisaní ani nevyskúšali? Vlastne ma to ani neprekvapuje. Veď všetci ľudia maju obrovské množstvá voľného času, aby skúšali ako prinútit aplikáciu pracovať. Nie prispôsobiť svojmu štýlu práce ale vôbec sa rozbehnúť!